Uzavírací balony řady UBF-AL

Uzavírací balony řady UBF-AL

List katalogu: 2.2-4

Uzavírací balony řady UBF-AL jsou ručně vkládané balony s ochranným obalem z aluminiového paraaramidu.

Pracovní část uzavíracího balonu vyrobená pro konkrétní vnitřní průměr uzavíraného potrubí tvoří pryžová duše s ochranným vysokopevnostním obalem. Ochranný obal je vysoce odolný proti krátkodobému styku s plamenem a sálavému teplu a proto jsou tyto uzavírací balony určeny především pro aplikace při nichž může dojít k zvýšenému tepelnému namáhání obalu (např. při svařování).Technická specifikace obalu je uvedena níže.

Zaváděcí část tvoří zpravidla zaváděcí trubice s pryžovou zátkou, identifikační štítek a armaturní sestava. Skladba komponentů zaváděcí části pro jednotlivé typy standardně vyráběných balonů této řady je dále popsána v následujících listech katalogu, v případě potřeby ji však lze libovolně změnit dle požadavku zákazníka (viz. list 2.2-1).

Pro zajištění maximální bezpečnosti je použitelnost těchto uzavíracích balonů časově omezena. Doba použitelnosti (standardně 30 měsíců) je vyznačena na identifikačním štítku.
Po uplynutí doby použitelnosti je možno balon u výrobce repasovat.

Materiál uzavíraného potrubí:
ocel, litina, PE, ostatní materiály po konzultaci s výrobcem
Průměr uzavíraných potrubí:
50 až 1400 mm
viz. katalogový list typů
Média:
zemní plyn, neagresivní plyny, ostatní média po konzultaci s výrobcem
Tlakové zatížení:
- Max. přetlak v uzavíraném potrubí viz. katalogový list typů
- Max. přetlak v balonu viz. katalogový list typů
Pracovní teplota:
+5 až +28 °C
Ochranný obal:
- Pevnost v tahu:
2000 N
- Ochrana při krátkodobém styku s plamenem:
označení A1 – shoda s ČSN EN ISO 11612:2008
- Ochrana proti sálavému teplu: úroveň provedení
B1, C4, D1, E3, F1 – dle ČSN EN ISO 11612:2008