Uzavírací balony řady UBF-S

Uzavírací balony řady UBF-S

List katalogu: 2.2-2

Uzavírací balony řady UBF - S jsou ručně vkládané balony plněné inertním plynem pro přechodné uzavírání plynových potrubí. Pracovní část uzavíracího balonu vyrobená pro konkrétní vnitřní průměr uzavíraného potrubí tvoří pryžová duše s ochranným textilním trvale antistatickým obalem. Ochranný obal nemá sníženou hořlavost a proto jsou tyto uzavírací balony určeny především pro aplikace při nichž nemůže dojít k tepelnému namáhání textilního obalu. Pracovní část je ohebně připevněna k zaváděcí části.

Zaváděcí část tvoří zpravidla zaváděcí trubice s pryžovou zátkou, identifikační štítek a armaturní sestava. Skladba komponentů zaváděcí části pro jednotlivé typy standardně vyráběných balonů této řady je dále popsána v následujících listech katalogu, v případě potřeby ji však lze libovolně změnit dle požadavku zákazníka.

Pro zajištění maximální bezpečnosti je použitelnost těchto uzavíracích balonů časově omezena.Doba použitelnosti (standardně 30 měsíců) je vyznačena na identifikačním štítku. Po uplynutí doby použitelnosti je možno balon u výrobce repasovat.

Materiál uzavíraného potrubí:
ocel, litina, PE, ostatní materiály po konzultaci s výrobcem
Vnitřní průměr uzavíraných potrubí:
50 až 1400 mm viz. katalogový list typů
Média:
zemní plyn, neagresivní plyny, ostatní média po konzultaci s výrobcem
Tlakové zatížení:
- Max. přetlak v uzavíraném potrubí viz. katalogový list typů
- Max. přetlak v balonu viz. katalogový list typů
Pracovní teplota:
+5 až +28 °C
Ochranný obal:
- Pevnost v tahu: 500 N
- Elektrostatické vlastnosti:
Měrný povrchový odpor = 3,2.104 shoda s ČSN EN 1149-5:2008