Příslušenství, příklady montáže

Příslušenství, příklady montáže

List katalogu: 6.1-4

Pro správnou a bezchybnou montáž kombinovaných domovních přípojek je třeba používat výrobcem systému dodávané příslušenství a dodržovat montážní postupy. Zejména použití zálivkové malty Schuck Beto-Fix, zaručuje splnění požadovaných vlastností prostupu vnější obvodovou zdí.

Č. Název Určeno pro Katalogové číslo
  Opěrná deska ARO žlutá DN25 HSP - plyn 610-4000-025
  Opěrná deska ARO žlutá DN32/DN40 HSP - plyn 610-4000-032
1 Opěrná deska ARO žlutá DN50
Opěrná deska ARO černá DN25/DN32
HSP - plyn
WHP - voda
610-4000-050
610-4010-025
  Opěrná deska ARO černá DN40 WHP - voda 610-4010-040
  Opěrná deska ARO černá DN50 WHP - voda 610-4010-050
  Opěrná deska ARP DN25   610-4020-025
2 Opěrná deska ARP DN32/DN40   610-4020-032
  Opěrná deska ARP DN50   610-4020-050
3 Těsnění EPDM pryž ARO DN25-DN50   610-4030-025
4 Těsnění molitanové ARO DN25-DN50   610-4040-025
  Montážní sada č.1 HSP-plyn DN25 a WHP-voda DN25/DN32 610-4050-025
  Montážní sada č.2 HSP-plyn DN32-DN50 a WHP-voda DN40/DN50 610-4050-032
5 Montážní sada č.3
Těsnění montážní desky molitanové č.1
HSP-plyn DN50 a WHP-voda DN50
HSP-plyn DN25 a WHP-voda DN25/DN32
610-4050-050
610-4060-025
  Těsnění montážní desky molitanové č.2 HSP-plyn DN32/DN40 a WHP-voda DN40 610-4060-032
  Těsnění montážní desky molitanové č.3 HSP-plyn DN25-DN50 a WHP-voda DN25-DN50 610-4060-050
6 Středící kroužek DN25-DN50   610-4070-025
  Schuck-Beto-Fix 2kg   610-4080-002
7 Schuck-Beto-Fix 12 x 2kg   610-4080-012
  Schuck-Beto-Fix 25kg   610-4080-025
8 Pumpa pro vstřikování   610-4000-010


příklady

  1. Do vyvrtaného nebo vysekaného otvoru ve zdi vsuneme průchodku tak, až opěrná deska dosedne na zeď.
  2. Na konec průchodky se závitovou částí ochranné trubky navlékneme montážní desku a sponou na obvodu sepneme. Přítlačnou matici rovněž navlečeme a sepneme.
  3. Průchodku v otvoru vyrovnáme (násypka na montážní desce musí být nahoře), utažením přítlačné matice pevně přitlačíme montážní desku k povrchu zdi a do násypky nalijeme zálivkovou maltu Schuck-Beto-Fix.
  4. Po dobu tvrdnutí (cca 15 min.) můžeme dále pracovat na montáži potrubí. Montážní desku s přítlačnou maticí můžeme odstranit po vytvrzení malty, nebo později. Opěrná deska zůstává na vnitřní straně zdi objektu.

příklady

Příklad 1:
Je-li otvor přesně vyvrtán, můžeme pro montáž použít dvě opěrné desky ARO a pumpu pro vstřikování betonu.
    Příklad 2:
Je-li otvor vyvrtán nebo vysekán a došlo k mírnému zborcení stěny otvoru, použijeme pro montáž opěrnou desku ARO a montážní desku.


příklady

Příklad 3:
Při nerovnostech otvoru do ø250 mm můžeme použít pro montáž na obě strany montážní desky.
    Příklad 4:
Při nerovnostech otvoru větších než ø250 mm přiložíme pomocné opěrné desky a dále postupujeme jako v příkladu 3.