Technické informace

Technické informace

List katalogu: 4.1-1

plason

V roce 2002 vstoupil na český trh jeden z největších světových výrobců PE elektrotvarovek. V evropském měřítku se řadí k nejvýznamnějším dodavatelům v oblasti plynárenství a vodárenství.
PLASSON® svojí širokou nabídkou uspokojuje požadavky zákazníků z nejrůznějších odvětví průmyslu:
• Rozvody pitné, užitkové a odpadní vody 
• Zásobování plynem
• Průmyslové rozvody 
• Vzduchotechnika • Odvodnění a odplynování skládek….
Všechna řešení spojení tvarovkami PLASSON® kladou důraz především na bezpečnost, hospodárnost a celkovou spokojenost zákazníka. Zcela rozhodující význam má pro PLASSON® zabezpečení kvality výroby elektrotvarovek a veškerých služeb poskytovaných zákazníkům. Systém zabezpečení kvality ISO 9001 je samozřejmostí, jakož i certifikace výrobků v jednotlivých zemích (ITC Zlín, DVGW, OVGW, SVGW, GASTEC….)

 

plason

ELEKTROTVAROVKY

Elektrotvarovky PLASSON® se vyznačují jedinečnou konstrukcí, která zajišťuje maximální kvalitu sváru, vysokou bezpečnost, optimální proudění média s minimálním namáháním materiálu, což vede k vysoké životnosti spojů. Velké svařovací a ochlazovací zóny zaručují nejvyšší možnou kvalitu svaru. Topné spirály jsou chráněny stejným materiálem, z něhož jsou tvarovky vyrobeny. Každá tvarovka má svoji nezaměnitelnou odporovou hodnotu, která umožňuje svařovacímu přístroji jednoduše a bezproblémově stanovit automatický svařovací postup s maximální bezpečností. Speciální konstrukce a geometrie tvarovek umožňuje provedení opakovaného svaru v případě neočekávaného přerušení svařovacího procesu. Pro kontrolu provedení svaru jsou tvarovky opatřeny indikátorem toku taveniny na každé svařovací zóně.

Navrtávací odbočky PLASSON® se vyznačují především rychlou a jednoduchou montáží a zároveň vysokou bezpečností. Konstrukce armatur zaručuje navrtávání potrubí při provozním tlaku bez úniku přepravovaného média, což je zajištěno kombinací třech těsnicích prvků. Uzavření a zatěsnění navrtávacího T-kusu se provádí mechanicky šroubovou záslepkou nebo speciální elektrozáslepkou.

Veškeré elektrotvarovky jsou vyrobeny výhradně z nového materiálu PE 100 ve standardním rozměrovém poměru SDR 11, případně SDR 17 (elektrospojky), jsou opatřeny čárovým kódem a kódem zpětné sledovatelnosti (TRACEABILITY). Lze s nimi bezpečně spojovat potrubí z materiálů

plasonKULOVÉ KOHOUTY

Plnoprůtokové a bezúdržbové plastové kulové kohouty jsou dodávány v rozměrech d 32 - 225 mm. Konstruovány na provozní vnitřní přetlak 10 bar (plyn) a 16 bar (voda). Provedení s plovoucím uložením koule díky své tuhé konstrukci snadno odolává deformacím způsobených silami v zemi uložených potrubí. K jejich ovládání stačí velmi malý utahovací moment. Jsou opatřeny zemní teleskopickou ovládací soupravou. Kulové kohouty PEK d 32 - 63mm jsou dodávány s třecí spojkou.

plason

TVAROVKY NA TUPO

Jedná se o rozsáhlý systém tvarovek z PE 100, v rozměrech d20 - 1000mm dle typu výrobku ve standardním rozměrovém poměru SDR 11 a SDR17, který zahrnuje kolena a oblouky, T-kusy, lemové nákružky a příruby, redukce, záslepky atd.

plason

ELEKTROSVAŘOVACÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Tyto polyvalentní přístroje jsou konstruovány v závislosti na nejmodernějších poznatcích v oblasti svařování termoplastů a požadavcích jednotlivých zákazníků. Jsou nabízeny v 5 variantách - dle oblasti využití.
Umožňují svařování třemi odlišnými metodami:
• Pomocí čárového kódu (včetně TRACEABILITY), čtecím perem nebo ručním scanerem
• Fusamatic metodou (pouze tvarovky vybavené Fusamatic systémem)
• Pomocí ručního nastavení svařovacích parametrů

Elektrosvařovací řídicí jednotky jsou vybaveny velkým prosvětleným displejem (4-řádkový, 80 znaků), nadstandardní kapacitou paměti (až 1.200 svárů), možností snadného načítání dat pomocí scaneru, přímým výstupem na tiskárnu nebo PC. Speciálně vyvinutý software slouží pro následné zpracování a archivaci získaných dat na PC, do kterého lze data převést přímo ze svářečky nebo pomocí transfer boxu.

plasonPřipojení, napětí
Chráněné kontakty Φ 4,0mm, 40 Voltů
Zadání dat
1. Fusamatic – metoda automatického nastavení svařovacích parametrů (ISO 13950)
2. Čárový kód – typ 2/5 dle ISO/TC138/SC5/WG12 Treacebility čárový kód - dle ISO DIN -1276
3. Ruční nastavení svařovacích parametrů 
 
Označení
výrobní číslo, výrobce, materiál, SDR, průměr, tlaková řada.
 
Materiál, specifikace
Elektrotvarovky a navrtávací elektrotvarovky PLASSON jsou vyrobeny výhradně z nového materiálu PE 100 (černý, stabilizovaný proti UV záření, polotovar granulát ELTEX TUB 121) a splňují požadavky podle DIN 16963-5, -7, EN 1555-3, EN 12201-3, EN 13244-3, ISO 4427-3, ISO 8085- 3. Hodnota hmotnostního toku taveniny MFR stanovená dle ČSN EN ISO 1133-1 v rozmezí 0,2-1,3g/10min (MFR 190/5).
Provozní tlaky / Tlakové řady

Návrhový součinitel C (výpočtový koeficient pro konstrukční prvky z PE) závisí na oblasti použití a na specifickém zadání (min. 1,25).

Materiál tvarovek: PE 100 (Standard Plasson) Třída SDR VODA Max. provozní tlak [bar] při C=1,25 PLYN Max. provozní tlak [bar] při C=2)
17 10 5
11 16 10
7,4 25 -
Zpracování
Při zpracování je nutno dodržovat směrnice norem DIN 16963-5, -7, EN 1555-3, EN 12201-3, EN 13244-3, ISO 4427-3, ISO 8085-3 a příslušné národní normy. Při použití v plynárenství je třeba respektovat ČSN EN 12007, TPG 921 01, 702 01 a 702 03. Mimo jiné je potřeba zajistit, aby při svařování bylo odstraněno pnutí z místa svařované plochy, čehož lze dosáhnout např. použitím vhodných doplňkových přípravků (zaokrouhlovací spony, upínací držáky, srovnávací přípravky…). Toto musí být zajištěno po celou dobu chladnutí, která je vyznačena na elektrotvarovkách (cool:...min).
Svařitelnost
Pomocí elektrotvarovek PLASSON lze spojovat potrubí a stavební prvky z PE 63, PE 80, PE 100 s vlastnostmi dle EN 12201-1 a EN 1555-1 a z PE-Xa s vlastnostmi dle ISO 15875-1 s hodnotou hmotnostního toku taveniny MFR stanovenou dle ČSN EN ISO 1133-1 v rozmezí 0,2-1,3g/10min (MFR 190/5).
Certifikace
V České republice - ITC Zlín, Certifikát č. 10 0358 V/A0 (plyn) a Certifikát č. 10 0359 V/A0 (voda) včetně Stavebního technického osvědčení a Atestu o splnění podmínek na výrobky přicházející do přímého trvalého styku s pitnou vodou.
V zahraničí – DVGW, ÖVGW, SVGV, GASTEC …
Tlaková zkouška/provoz
Plný resp. provozní tlak, jakož i navrtávání prostřednictvím navrtávacích elektrotvarovek (navrtávací T-kusy, navrtávací T-kusy s ventilem…) se může provádět nejdříve až po uplynutí uvedených ochlazovacích časů:

Doby chladnutí

  Dimenze (mm) Doba chladnutí / čas (min.)
Elektrotvarovky (objímky,kolena …) d 20 - 63 20
d 75 - 110 30
d 125 - 140 45
d 160 - 180 70
d 200 - 250 80
d 280 - 400 90
d 450 - 560 150
Navrtávací elektrotvarovky d 40 - 180 20
d 200 - 250 30
Balonovací tvarovky, sedlový T-kus bez vrtáku d 90 - 160 25
d 180 - 250 30