Speciální záplaty

Speciální záplaty

List katalogu: 5.2-3
Speciální záplaty jsou trubní díly sloužící k opravám ocelových potrubí v případech, kdy není možno použít standardní záplaty typu FZS a FZV (viz listy 5.2-1.1 až 5.2-2.2 tohoto katalogu). Lze je použít například v obloucích, v místech odbočení řadů atd.
Jejich tvar a konstrukce je velmi specifická, neboť vyplývá z konkrétních podmínek v místě provedení opravy. Zejména závisí na provozním tlaku a tvaru potrubí. Vždy jsou však konstruovány tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost jak při montáži tak při provozu záplaty.
Z výše uvedených důvodů jsou zpravidla vyráběny individuálně na zakázku. Na obrázcích níže je uvedeno několik příkladů těchto speciálních záplat. V případě, že budete mít zájem o výrobu speciální záplaty, kontaktujte prosím naše obchodní zástupce, nebo přímo vedoucího výroby.