Uzavírací balony řady UBF-N

Uzavírací balony řady UBF-N

List katalogu: 2.2-3

Uzavírací balony řady UBF - N jsou ručně vkládané balony s ochranným obalem se sníženou hořlavostí plněné inertním plynem pro přechodné uzavírání plynových potrubí.
Pracovní část uzavíracího balonu vyrobená pro konkrétní vnitřní průměr uzavíraného potrubí tvoří pryžová duše s ochranným textilním trvale ntistatickým obalem se sníženou hořlavostí. Technická specifikace snížené hořlavosti je uvedena níže. Pracovní část je ohebně připevněna k zaváděcí části.
Zaváděcí část tvoří zpravidla zaváděcí trubice s pryžovou zátkou, identifi kační štítek a armaturní sestava. Skladba komponentů zaváděcí části pro jednotlivé typy standardně vyráběných balonů této řady je dále popsána v následujících listech katalogu, v případě potřeby ji však lze libovolně změnit dle požadavku zákazníka (viz. list 2.2-1).
Pro zajištění maximální bezpečnosti je použitelnost těchto uzavíracích balonů časově omezena. Doba použitelnosti (standardně 30 měsíců) je vyznačena na identifi kačním štítku. Po uplynutí doby použitelnosti je možno balon u výrobce repasovat.

Materiál uzavíraného potrubí:
ocel, litina, PE, ostatní materiály po konzultaci s výrobcem
Průměr uzavíraných potrubí:
50 až 1400 mm viz. katalogový list typů
Média:
zemní plyn, neagresivní plyny, ostatní média po konzultaci s výrobcem
Tlakové zatížení:
- Max. přetlak v uzavíraném potrubí viz. katalogový list typů
- Max. přetlak v balonu viz. katalogový list typů
Pracovní teplota:
+5 až+28 °C
Pevnost v tahu:
1100 N
Elektrostatické vlastnosti:
-Měrný povrchový odpor 105 Ω
-shoda s ČSN EN 1149-5:2008
- Ochrana při krátkodobém styku s plamenem: označení A1 - shoda s ČSN EN ISO 11612:2009
- Ochrana proti sálavému teplu: úroveň provedení C1 – dle ČSN EN ISO 11612:2009