Balonovací hrdla FH

Balonovací hrdla FH

List katalogu: 5.1-1
Závitová balonovací hrdla typu FH jsou ocelové tvarovky určené k zavádění uzavíracích balonů do potrubí, připojování balonovacích a navrtávacích souprav, zhotovování obtoků(by-passů) apod. při provádění servisních a opravárenských prací na potrubních systémech z oceli.
Tělo hrdla je v horní části opatřeno vnějším závitem pro připojení navrtávací/balonovací soupravy a vnitřním závitem pro uzavírací zátku. Ve spodní části je tělo předpřipraveno pro snadnější úpravu svarových ploch před přivařením na potrubí.
Uzavírací zátka je opatřena těsnícím „O"kroužkem, který po utažení zátky zabezpečuje utěsnění hrdla. Hrdla FH jsou standardně dodávána s uzavíracími zátkami s vnějším nebo vnitřním čtyřhranem.
Sekundární doplňkové těsnění balonovacích hrdel je možno provést namontováním krycího víka FV víka (viz část 5.1-4 tohoto katalogu) nebo provedením obvodového těsnícího svaru, pro který jsou zátka i horní část těla hrdla upraveny.

Vnější průměr potrubí pro přivaření: 60,3 mm a více (dle typu hrdla)
Maximální průměr navrtávaného otvoru: do 90 mm
Média: zemní plyn, neagresivní plyny, ostatní média na dotaz
Maximální tlakové zatížení: 16 až 100 bar (dle provedení)
Materiál tvarovky: Ocelová část: oceli s vlastnostmi dle ČSN EN 10208-1 a ČSN EN 10208-2
Těsnící prvky: EPDM pryž s vlastnostmi dle ČSN EN 549