Zařízení RVB 2010-F1

Zařízení RVB 2010-F1

List katalogu: 2.1

Zařízení RVB 2010-F1 slouží k přechodnému přerušení průtoku média potrubím. Uzavírací těleso (balon) ze speciální pryže je připevněn na zaváděcí tyč a pomocí zaváděcí komory zaveden bez úniku média do potrubí.

Zařízení RVB 2010-F1 slouží k přechodnému přerušení průtoku média potrubím. Uzavírací těleso (balon) ze speciální pryže je připevněn na zaváděcí tyč a pomocí zaváděcí komory zaveden bez úniku média do potrubí. Naplněním uzavíracího tělesa kapalinou pomocí tlakové a sací pumpy dojde k uzavření potrubí. Pro zvýšení bezpečnosti je uzavírací těleso opřeno o opěrné rameno, nebo opěrný válec, které zabraňují posunutí tělesa ve směru proudění plynu. Připojení zaváděcí komory k potrubí je provedeno pomocí balonovací tvarovky a uzavírací armatury kolmo k ose uzavíraného potrubí (balonovací tvarovky viz část 4. tohoto katalogu).

Zaváděcí komory a zaváděcí tyče umožňují svou konstrukcí během uzavření potrubí uzavřený úsek potrubí monitorovat, případně tento úsek odvzdušnit, odplynit či proplachovat inertním plynem.

Zařízení je koncipováno tak, aby veškeré práce včetně uzavření balonovací tvarovky bylo možno provádět bez úniku média.Zařízení RVB 2010-F1 jsou konstrukčně navržena a vyráběna jako stavebnicová zařízení umožňující vysokou míru variability. Standardně jsou dodávána v dále popsaných soupravách nebo v soupravách individuálně sestavených dle požadavku zákazníka.

Průměr a materiál uzavíraného potrubí:
Potrubí z oceli DN65 až DN300
Potrubí z PE dn75 až dn315 mm

Použití pro potrubí z jiných materiálů je možné pouze po konzultaci s výrobcem

Média:
zemní plyn, voda, neagresivní plyny a kapaliny*
Maximální tlak v uzavíraném potrubí:
do 3 bar **

Pracovní teplota: -10/+130°C ***
* Jiná media pouze po konzultaci s výrobcem
** Maximální uzavíraný tlak dle dimenze uzavíraného potrubí viz. list 2.1-1.1
*** Hranice teplotního rozsahu dle typu použitých uzavíracích balonů