Uzavírací balony RVT

Uzavírací balony RVT

List katalogu: 2.2-5

Uzavírací balony RVT jsou rozměrově variabilní balony pro přechodné uzavírání průtoku média potrubím s různými vnitřními průměry.

Pracovní část uzavíracího balonu je vyrobena ze speciální pryžové směsi. Složení směsi je stanoveno s ohledem na vlastnosti média v uzavíraném potrubí a mechanické vlastnosti pryže, umožňující ve spojení se speciálně navrženým tvarem a rozměry uzavírání potrubí s různými vnitřními průměry. Zaváděcí část je sestavena z různých komponentů dle konkrétních požadavků na použití balonu.

Skladba komponentů zaváděcí části pro jednotlivé typy standardně vyráběných balonů RVT je dále popsána v následujících listech katalogu, v případě potřeby ji však lze libovolně změnit dle požadavku zákazníka.

Z důvodů bezpečnosti prací při uzavírání potrubí může být doba použitelnosti pro některé aplikace (např. uzavírání potrubí s hořlavými plyny apod.) časově omezena.
Doba použitelnosti je vyznačena na identifikačním štítku nebo na zalisování balonu. Po uplynutí doby použitelnosti je možno balon u výrobce repasovat.

Rozsah použití a specifikace pro jednotlivé typy uzavíracích balonů RVT je uvedena na následujících stranách a tištěném katalogu na následujících listech.