Zařízení COMPACT - F1 do 40 bar

Zařízení COMPACT - F1 do 40 bar

List katalogu: 1.3

Zařízení COMPACT - F1 do 40 bar slouží k navrtávání potrubí s vnitřním přetlakem média. Navrtávání potrubí je prováděno přes uzavírací armaturu.

Zařízení COMPACT - F1 do 40 bar slouží k navrtávání potrubí s vnitřním přetlakem média. Navrtávání potrubí je prováděno přes uzavírací armaturu.

Navrtávacím tělesem, opatřeným těsnícími prvky a mechanismem pro axiální posuv a aretaci vrtací tyče, prochází ocelová vrtací tyč, v pracovní části uzpůsobená pro uchycení vrtací korunky a středícího vrtáku a v ovládací části opatřená čtyřhranným zakončením umožňujícím vrtání ručním nebo motorovým pohonem. 

Navrtávací těleso je ve spodní části zakončeno speciální přírubou s otvory pro upevnění stabilizačního rámu a pro montáž navrtávacího tělesa na přírubovou nebo redukční komoru. Stabilizační rám zabezpečuje vedení vrtací tyče a její bezpečné vysunutí po provedeném

navrtání otvoru. Vodící tyče stabilizačního rámu lze v případě potřeby prodloužit (viz. list 1.3-2).

Zařízení jsou koncipována tak, aby veškeré práce včetně uzavření navrtaného otvoru v potrubí bylo možno provádět bez úniku média.Zařízení COMPACT - F1 do 40 bar jsou konstrukčně navržena a vyráběna jako stavebnicová zařízení umožňující vysokou míru variability. Standardně jsou dodávána v dále popsaných soupravách nebo v soupravách individuálně sestavených dle požadavku zákazníka.

Průměr navrtávaného potrubí: neomezeno
Průměr navrtávaných otvorů:
18 - 200 mm (dle vybavení soupravy)*
Materiál navrtávaného potrubí:
závisí na použité vrtací korunce a vlastnostech materiálu navrtávaného potrubí (kovy, plasty, azbestocement apod.)
Média:
zemní plyn, voda, neagresivní plyny a kapaliny, ostatní média po konzultaci s výrobcem
Maximální tlak v navrtávaném potrubí: do 40 bar
Pracovní teplota: -50/+70°C **
* v případě použití doplňkového příslušenství dle konkrétních podmínek navrtávání (redukční příruby, vrtací korunky atd.) je možno po konzultaci s výrobcem navrtávat otvory až do průměru 480 mm
** dolní hranice teplotního rozsahu může být při použití pneumatického motorového pohonu pro vrtání omezena v závislosti na učiněných opatřeních proti zamrzání kondenzátu v pneumatickém systému, horní hranice může být po konzultaci s výrobcem zvýšena

Č.pozice Název dílu Katalogové číslo
     
1. Vrtací tyče list 1.4-2.1
2. Vrtací korunky FKV(na ocel) list 1.4-2.2
3. Středící vrtáky Ø 18 list 1.4-2.3
4. Komory, redukce, příruby list 1.4-2.3
5. Prodloužení vodící tyče L500 132-2000-012
6. Spojovací šroub vodící tyče 132-2000-011
7. Motorové pohony list 1.4-2.5


Poznámka:
Prodloužení vodící tyče (č. pozice 5) slouží k prodloužení standardních vodících tyčí soupravy COMPACT-F1/VT (list 1.2-1.1, č. pozice 4) při použití vrtacích tyčí délky 1400 mm a více.