Objímkové přesuvky

Objímkové přesuvky

List katalogu: 5.5

Objímkové přesuvky slouží jako spojovací prvek pro spojování potrubních rozvodů, která přepravují plynná média.

Objímkové přesuvky slouží jako spojovací prvek pro spojování potrubních rozvodů, která přepravují plynná média.
Jednotlivé typy se liší svou konstrukcí.
Typ SMU - samotěsnící:
Těsnící kroužek(y) umístěný(é) v prolisu(propisech) objímkové přesuvky utěsnění spáru mezi potrubím a na něj nasunutou přesuvkou. K utěsnění dojde již při
nepatrném přetlaku v potrubním systému. Po řádné montáži se přesuvka svaří s potrubím.
Typ SU:
Těsnící kroužky umístěné ve speciálních tvarových vybráních objímkové přesuvky utěsnění spáru mezi potrubím a na něj nasunutou přesuvkou. K utěsnění dojde přitažením imbusových šroubů na čelních stranách přesuvky. Popis jednotlivých typů a provedení je uveden v následujícím textu tohoto katalogu.

Provozní médium: plyn dle EN 437
Potrubí tlakových tříd:
typ SMU:PN16 až PN100
typ SU:PN16 až PN40 
Potrubí s jmenovitým průměrem:
typ SMU: DN25 až DN400
typ SU: DN500 až DN800
Provozní teplota: od -10ºC do +50ºC
Materiál:
ocel
dle DIN EN 10305/1 a DIN EN 10305/2, EN 10216/2, DIN 1629, DIN 1626 a DIN 2391/C, nebo ekvivalentní
„O"kroužek
EDPM pryž DIN 4060
Pro podzemní i nadzemí zabudování