Zařízení COMPACT - F1 do 16 bar

Zařízení COMPACT - F1 do 16 bar

List katalogu: 1.2

Zařízení COMPACT - F1 do 16 bar slouží k provádění speciálních prací na potrubních rozvodech s vnitřním přetlakem média bezúnikovými technologiemi.

Zařízení COMPACT - F1 do 16 bar slouží k provádění speciálních prací na potrubních rozvodech s vnitřním přetlakem média bezúnikovými technologiemi.
Dle provedení jsou určena pro:
a) Navrtávání - navrtávání potrubí přes navrtávací tvarovku a uzavírací armaturu nebo přes zhotovenou odbočku
b) Stoplování - přechodné přerušení průtoku média v potrubí z oceli s vnitřním přetlakem přes speciální tvarovku a uzavírací armaturu
Navrtávacím tělesem, opatřeným těsnícími prvky a mechanismem pro axiální posuv a aretaci vrtací tyče, prochází ocelová vrtací tyč uzpůsobená v pracovní části pro uchycení vrtací korunky a středícího vrtáku nebo rozpěrného válce (dle varianty použití). V ovládací části je vrtací tyč opatřena čtyřhranným zakončením umožňujícím vrtání ručním nebo motorovým pohonem. Navrtávací těleso je ve spodní části opatřeno připojovacím závitem. Navrtávání potrubí a případné následné uzavření navrtaného otvoru se provádí přes uzavírací armaturu (např. kulový kohout) a speciální navrtávací tvarovku (viz. část 4 a 5 tohoto katalogu).
Zařízení COMPACT - F1 do 16 bar jsou konstrukčně navržena a vyráběna jako stavebnicová zařízení umožňující vysokou míru variability. Standardně jsou dodávána v dále popsaných soupravách nebo v soupravách individuálně sestavených dle požadavku zákazníka.

a) Průměr navrtávaného potrubí: neomezeno
Průměr navrtávaných otvorů: 8 - 100 mm
(dle vybavení soupravy) *
Materiál navrtávaného potrubí:
závisí na použité vrtací korunce a vlastnostech materiálu navrtávaného potrubí (kovy, plasty, azbestocement apod.)
b) Průměr uzavíraného potrubí:
DN/ID 20 až 50 mm (3/4" až 2")
Materiál uzavíraného potrubí:
svařitelná ocel, ostatní materiály po konzultaci výrobcem
Média:
zemní plyn, voda, neagresivní plyny a kapaliny, ostatní média po konzultaci s výrobcem
Maximální tlak v navrtávaném a uzavíraném potrubí: do 16 bar **
Pracovní teplota: -50/+70°C ***
* v případě použití doplňkového příslušenství dle konkrétních podmínek navrtávání (redukční příruby, vrtací korunky atd.) je možno po konzultaci s výrobcem navrtávat otvory až do průměru 125 mm
** maximální povolený přetlak v potrubí při navrtávání a stoplování dle typu a vybavení soupravy 
*** dolní hranice teplotního rozsahu může být při použití pneumatického motorového pohonu pro vrtání omezena v závislosti na učiněných opatřeních proti zamrzání kondenzátu v pneumatickém systému, horní hranice může být po konzultaci s výrobcem zvýšena

compact-f1

Č.pozice Název dílu Katalogové číslo
     
1. Vrtací tyče list 1.4-2.1
2. Manometrové díly list 1.4-2.3
3. Vrtací korunky FKS (na ocel) list 1.4-2.2
4. Vrtací korunky FKS (na PE) list 1.4-2.2
5. Středící vrtáky Ø 8 list 1.4-2.3
6. Rozpěrné stoplovací trny list 1.4-2.4
7. Komory, redukce, příruby list 1.4-2.3
8. Zátkovací tyče list 1.4-2.4
9. Motorové pohony list 1.4-2.5