Zařízení KNS - F1

Zařízení KNS - F1

List katalogu: 1.1

Zařízení jsou určena pro navrtávání otvorů do ocelových a PE potrubí s vnitřním přetlakem média přes balonovací tvarovky s vnějším závitem 2½" a kulový uzávěr. Zařízení je sestaveno jako doplněk k balonovacím soupravám a proto kulový uzávěr není součástí této soupravy. Souprava je dodávána se základním vybavením dle dále uvedeného obsahu soupravy.

Zařízení KNS - F1 jsou komorová navrtávací zařízení sloužící k navrtávání otvorů do potrubí s vnitřním přetlakem média zejména pro:
- přechodné uzavření potrubí balonovací soupravou přes navrtávací tvarovku a uzavírací armaturu
- přechodné uzavření potrubí ručně vkládanými balony
- navrtávání odboček pomocí navrtávacího T-kusu
Komorou opatřenou těsnícími prvky, prochází ocelová vrtací tyč, v pracovní části uzpůsobená pro uchycení vrtací korunky a středícího vrtáku a v ovládací části opatřená čtyřhranným zakončením umožňujícím vrtání ručním nebo motorovým pohonem. Přítlačné rameno zabezpečuje axiální posuv a vedení vrtací tyče a její bezpečné vysunutí po provedeném navrtání otvoru. Zařízení KNS - F1 jsou standardně dodávána v dále popsaných soupravách nebo v soupravách individuálně sestavených dle požadavku zákazníka.

Průměr navrtávaného potrubí: neomezeno
Průměr navrtávaných otvorů:
8 - 57 mm do potrubí z oceli
8 - 56 mm do potrubí z PE
Materiál nartávaného potrubí:
závisí na použité vrtací korunce a vlastnostech materiálu navrtávaného potrubí (kovy, plasty, azbestocement apod.)
Média:
zemní plyn, voda, neagresivní plyny a kapaliny,
ostatní média po konzultaci s výrobcem
Maximální tlak v navrtávaném potrubí: do 10 bar *
Pracovní teplota: -50/+70°C **

*   maximální povolený přetlak v potrubí při navrtávání dle typu a vybavení soupravy
** dolní hranice teplotního rozsahu může být při použití pneumatického motorového pohonu pro vrtání omezena v závislosti na učiněných opatřeních proti zamrzání kondenzátu v pneumatickém systému, horní hranice může být po konzultaci s výrobcem zvýšena