Zařízení S 1212

Zařízení S 1212

List katalogu: 3.1

Pneumatická přímočará pila S 1212 je zařízení sloužící k přímým příčným řezům potrubí a plných kruhových profilů *.

Pneumatická pohonná jednotka zavěšená na upínací přípravek upevněný k řezanému potrubí. Upínací přípravek zabezpečuje přesné vedení pohonné jednotky a tím správnou geometrii a stabilitu řezu a umožňuje provedení šikmého řezu (odklon od příčného kolmého směru). Upínací přípravek může být vybaven pneumatickým přítlakem, pohonná jednotka je pak doplněna držákem přítlaku.

Stlačený vzduch pro pohon pily se musí vhodně upravit odloučením vody a přimazáním např. jednotkou pro úpravu vzduchu (viz. list 3.3-1 tohoto katalogu). Zařízení standardně dodáváno s pohonnou jednotkou v nevýbušném provedení splňujícím požadavky NV 23/2003 Sb. pro práce v zóně 2 dle NV 406/2004Sb.

* Řezy jiných profilů po konzultaci s výrobcem

Průměr řezaného potrubí:
max. 530 mm (dle typu soupravy)
Průměr řezaného plného kruhového profilu:
max. 250 mm
Odklon od příčného kolmého směru: 15°
Řezaný materiál: ocel, litina, plasty (dle použitého pilového listu)
Pracovní teplota: -10/+45°C **

Pracovní tlak vzduchu:
6 bar
Spotřeba vzduchu při zátěži:
1,5 m3/min
Světlost připojovací hadice:
min. 13 mm
Počet kmitů pilového listu:
330 min-1
Délka kmitu pilového listu:
60 mm
Délka pilového listu:
300 - 770 mm
** dolní hranice teplotního rozsahu může být při použití pneumatického motorového pohonu pro vrtání omezena v závislosti na učiněných opatřeních proti zamrzání kondenzátu v pneumatickém systému, horní hranice může být po konzultaci s výrobcem zvýšena