Uzavírací balony

Uzavírací balony

List katalogu: 2.2

Uzavírací balony jsou zařízení sloužící k přechodnému uzavírání průtoku média potrubím. Pracovní část uzavíracího balonu tvoří duté pružné těleso, které se po vložení do potrubí naplní plynem.

Uzavírací balony jsou zařízení sloužící k přechodnému uzavírání průtoku média potrubím. Pracovní část uzavíracího balonu tvoří duté pružné těleso, které se po vložení do potrubí naplní plynem nebo kapalinou, čímž dojde k uzavření průtoku média. Pružné těleso může být opatřeno ochranným obalem. Je upevněno k zaváděcí části uzavíracího balonu, která je sestavena z různých komponentů dle konkrétních požadavků na použití balonu (zavedení balonu do potrubí, kontrola a ovládání jeho naplnění atd.).

Zavádění do uzavřených potrubí se doporučuje vzhledem k bezpečnosti a zvýšení životnosti balonu provádět vždy pouze otvory zhotovenými navrtáním s náležitě odjehlenými hranami.

Z důvodu bezpečnosti může být též u některých typů uzavíracích balonů doba použitelnosti časově omezena.

Podrobný popis, specifikace použití, vlastnosti a technické údaje jednotlivých řad, provedení a typů uzavíracích balonů jsou dále popsány v následujících katalogových listech.

Průměr uzavíraného potrubí:
50 - 2000 mm*
Média:
zemní plyn, voda, neagresivní plyny a kapaliny, ostatní média po konzultaci s výrobcem
Maximální tlak v uzavíraném potrubí:
do 3 bar **
Pracovní teplota: -10/+130°C ***
* Maximální průměr uzavíraného potrubí dle typu a provedení balonu
** Maximální tlak dle typu a provedení balonu
*** Hranice teplotního rozsahu dle typu balonu
UZAVÍRACÍ BALONY VYROBENÉ PRO KONKRÉTNÍ VNITŘNÍ PRŮMĚR POTRUBÍ

balony

UZAVÍRACÍ BALONY VYROBENÉ PRO URČITÝ ROZSAH VNITŘNÍCH PRŮMĚRŮ POTRUBÍ

balony