Zařízení RUP-F2

Zařízení RUP-F2

List katalogu: 2.3

Zařízení RUP - F2 slouží k přechodnému uzavření potrubí s vnitřním přetlakem média a následné výměně vadných uzavíracích armatur (kulových kohoutů) nebo krátkodobému odstavení potrubí pomocí rozpěrných pryžových prvků.

Zařízení RUP - F2 slouží k přechodnému uzavření potrubí s vnitřním přetlakem média a následné výměně vadných uzavíracích armatur (kulových kohoutů) nebo krátkodobému odstavení potrubí pomocí rozpěrných pryžových prvků.
Rozpěrný pryžový prvek ze speciální antistatické pryže umístěný v zaváděcí komoře s odvzdušňovacím ventilkem je zaváděn do potrubí přes uzavírací armaturu pomocí zaváděcí tyče nebo ohebného lanovodu.Uzavření potrubí je provedeno rozepřením pryžového prvku v potrubí otáčením ovládací maticí umístěnou v ovládací části zaváděcí tyče nebo ohebného lanovodu.

Ohebný lanovod se používá zejména v místech s nedostatkem manipulačního prostoru, kde nelze použít zaváděcí tyč z důvodu např.vzdálenosti nebo ohybů potrubí mezi uzavíracím a zaváděcím místem.

Zařízení RUP - F2 jsou konstrukčně navržena a vyráběna jako stavebnicová zařízení umožňující vysokou míru variability. Standardně jsou dodávána v dále popsaných soupravách nebo v soupravách individuálně sestavených dle požadavku zákazníka.
Zařízení splňují požadavky ČSN EN 1775:2008 čl.8.2.3. neboť jsou koncipována tak, aby veškeré práce bylo možno provádět bez úniku média.
Rozsah použití jednotlivých souprav lze rozšířit doplňkovým vybavením (viz. list 2.3-2)

Materiál a průměr uzavíraného potrubí:
se zaváděcí tyčí:
- potrubí z oceli DN/ID 15 až 50 mm (1/2"až 2")*
- potrubí PE-HD dn/OD 20 až 63 mm
s lanovodem:
- potrubí z oceli DN/ID 20 až 50 mm (3/4"až 2")
- potrubí PE-HD dn/OD 25 až 63 mm
Maximální tlak v uzavíraném potrubí:
do 5 bar**
Média:
zemní plyn, voda, neagresivní plyny a kapaliny, ostatní média po konzultaci s výrobcem
Pracovní teplota:
-10/+70°C
* Souprava RUP - F2/Mini 11 až 14 mm
** Maximální tlakové zatížení dle typu soupravy a způsobu použití