Typ UBF-N-KH

Typ UBF-N-KH

List katalogu: 2.2-3.3

Provedení s průchodem umožňujícím odvádění média (případně ostatní činnosti – odvzdušňování, odplyňování, inertizaci apod.) z prostoru uzavíraného potrubí před uzavíracím balonem nebo v uzavřené části potrubí (v případě použití více balonů).
Pracovní část - vlastnosti a popis viz. list 2.2-3

Zaváděcí část - ohebná zaváděcí trubice s těsnící zátkou, průchod pracovní částí a zaváděcí trubicí zakončený kulovým uzávěrem s namontovaným hadicovým nástavcem Ø 18 mm, pevně zabudovaný manometr, plnící kulový kohout s namontovaným hadicovým nástavcem Ø 10 mm, dentifikační štítek.

Tento typ uzavíracího balonu je v tomto provedení vyroben z materiálů, které nesmí přijít do styku s organickými rozpouštědly, ropnými produkty, tuky, kyselinami, louhy a jejich výpary.
Provedení je možno modifikovat dle požadavku zákazníka (viz. list 2.2-1)

PRO POTRUBÍ Z OCELI
Název Pro potrubí DN/ID
[mm]
L [mm] L1
[mm]
P1
[bar]
P2
[bar]
D
[mm]
H Katalogové číslo
                 
UBF–N-KH DN80 80 1000 145 0,25 2,5 57 FHS 221-3300-080
UBF–N-KH DN100 100 1000 180 0,22 2,2 57 FHS 221-3300-100
UBF–N-KH DN125 125 1000 220 0,20 2,0 57 FHS 221-3300-125
UBF–N-KH DN150 150 1000 250 0,18 1,8 57 FHS 221-3300-150
UBF–N-KH DN200 200 1000 290 0,14 1,4 74 FHXX 221-3300-200
UBF–N-KH DN250 250 1000 360 0,12 1,2 74 FHXX 221-3300-250
UBF–N-KH DN300 300 1000 450 0,10 1,0 74 FHXX 221-3300-300
UBF–N-KH DN350 350 1000 490 0,06 0,6 90 FHXX 221-3300-350
UBF–N-KH DN400 400 1000 530 0,05 0,5 90 FHXX 221-3300-400
UBF–N-KH DN450 450 1000 570 0,04 0,4 90 FHXX 221-3300-450
UBF–N-KH DN500 500 1000 610 0,04 0,4 90 FHXX 221-3300-500
 
Mimo rozměry výše uvedené je možno vyrobit balony s rozměry dle individuálního požadavku zákazníka
L - délka zaváděcí trubice (od zadní strany balonu k armaturní sestavě)
L1 - rozměr viz. obrázek (orientačně)
P1 - maximální tlak média v uzavíraném potrubí
P2 - maximální plnící tlak balonu
D - minimální průměr otvoru pro zavedení balonu
H - doporučený typ balonovacího hrdla zn. FASTRA pro zavedení balonu

PRO PE POTRUBÍ SDR11
Název Pro potrubí dn/OD
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm];
P1
[bar]
P2
[bar]
D
[mm]
Katalogové číslo
                 
UBF-N-KH PE90/11 90 1000 145 100 0,25 2,5 57 221-3301-090
UBF-N-KH PE110/11 110 1000 180 100 0,20 2,0 57 221-3301-110
UBF-N-KH PE160/11 160 1000 250 100 0,18 1,8 57 221-3301-160
UBF-N-KH PE225/11 225 1000 290 100 0,14 1,4 74 221-3301-225
UBF–N-KH PE315/11 315 1000 360 100 0,10 1,0 74 221-3301-315
UBF-N-KH PE355/11 355 1000 450 100 0,06 0,6 74 221-3301-355
UBF-N-KH PE400/11 400 1000 490 100 0,05 0,5 90 221-3301-400
UBF-N-KH PE450/11 450 1000 530 100 0,04 0,4 90 221-3301-450


PRO PE POTRUBÍ SDR17
Název Pro potrubí dn/OD
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm];
P1
[bar]
P2
[bar]
D
[mm]
Katalogové číslo
                 
UBF-N-KH PE90/17 90 1000 145 100 0,25 2,5 57 221-3307-090
UBF-N-KH PE110/17 110 1000 180 100 0,20 2,0 57 221-3307-110
UBF-N-KH PE160/17 160 1000 250 100 0,18 1,8 57 221-3307-160
UBF-N-KH PE225/17 225 1000 290 100 0,14 1,4 74 221-3307-225
UBF-N-KH PE315/17 315 1000 360 100 0,10 1,0 74 221-3307-315
UBF-N-KH PE355/17 355 1000 450 100 0,06 0,6 74 221-3307-355
UBF-N-KH PE400/17 400 1000 490 100 0,05 0,5 90 221-3307-400
UBF-N-KH PE450/17 450 1000 530 100 0,04 0,4 90 221-3307-450
 
Mimo rozměry výše uvedené je možno vyrobit balony s rozměry dle individuálního požadavku zákazníka
SDR - standardní rozměrový poměr - dn/en (jmenovitý vnější průměr v mm / jmenovitá tloušťka stěny v mm)
L- délka zaváděcí trubice (od zadní strany balonu k armaturní sestavě)
L1 - rozměr viz. obrázek (orientačně)
P1 - maximální tlak média v uzavíraném potrubí
P2 - maximální plnící tlak balonu
D - minimální průměr otvoru pro zavedení balonu