Uzavírací přípravky Z-F1

Uzavírací přípravky Z-F1

List katalogu: 5.1-5
Uzavírací přípravek Z - F1 slouží k uzavření a následnému trvalému zaslepení volných konců ocelových potrubí svařováním v případech, kdy není možno z potrubí zcela odstranit médium, nebo v případech, kdy v průběhu zaslepování může dojít k průniku média do potrubí. Na potrubních rozvodech s hořlavými plyny odstraňuje tento přípravek riziko inicializace výbuchu nebo požáru při zaslepování potrubí svařováním.

Pryžový těsnící prvek spojený závitem se zaslepovacím dílem. Zaslepovací díl je uzpůsoben pro ovládání pryžového těsnícího prvku a pro montáž na potrubí svařováním. Pryžové těsnící prvky jsou v antistatické úpravě (povrchový odpor uzavíracích těles Ro ≤ 109Ω dle ČSN 33 2030 - Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny).

Vnitřní průměr uzavíraného potrubí:
25 - 50 mm (1" až 2")
Materiál uzavíraného potrubí:
svařitelná ocel, ostatní materiály po konzultaci s výrobcem
Maximální provozní tlak:
(po dokončení montáže) 16 bar
Maximální tlak při zavádění do potrubí:
0,05 bar
Média:
zemní plyn, voda, neagresivní plyny a kapaliny, ostatní média po konzultaci s výrobcem
Provozní teplota:
-20/+70°C

uzavírací přípravky

Název ØD [mm] ØD1 [mm] L [mm] A [mm] Katalogové číslo
Přípravek Z-F1 DN25 25 - 30 35 90 22 271-1100-025
Přípravek Z-F1 DN32 30 - 35 43 105 22 271-1100-032
Přípravek Z-F1 DN40 35 - 45 49 105 27 271-1100-040
Přípravek Z-F1 DN50 45 - 55 60 115 27 271-1100-050
 
D - rozsah použití pro vnitřní průměry potrubí od-do
D1, A, L - rozměry viz náčrtek

A - čtyřhran pro stranový klíč

Schématické zobrazení polohy zaslepovacího dílu v zaslepovaném potrubí před provedením svařování