Záplaty pro opravu potrubí

Záplaty pro opravu potrubí

List katalogu: 5.2

Opravárenské záplaty pro opravu potrubí produktovodů poškozených korozí, nebo mechanicky.

Opravárenské záplaty pro opravu potrubí produktovodů poškozených korozí, nebo mechanicky.
Ocelový díl – výseč válcové části potrubí jehož vnitřní průměr kopíruje vnější průměr opravovaného potrubí. Vnitřní strana záplaty je opatřena těsnícími prvky
s vysokou tepelnou odolností
Při opravě se záplaty přiloží na poškozenou část potrubí a přitlačí vhodným upínacím přípravkem (např. zařízením UPU – viz. část 3.2 tohoto katalogu). Těsněním na vnitřní straně záplaty dojde k plynotěsnému oddělení prostoru poškozeného potrubí a okraje záplaty určené pro provedení svaru.
Po kontrole těsnosti se záplata přivaří k potrubí. Provedení s odlehčovacím ventilem zabezpečuje tlakové odlehčení těsnění záplaty při jejím usazení a bezpečné provedení svaru. Pro manipulaci se zátkou a k bezpečnému odvedení unikajícího média mimo montážní prostor je třeba použít montážní soupravu FZ-V (viz. list 5.2-4.1 tohoto katalogu). Horní hrana hrdla a zátka odlehčovacího ventilu jsou upraveny pro provedení pojistného těsnícího svaru po dokončení opravy.

Na vnější straně válcové části jsou vyraženy identifikační údaje záplaty.

Standardně dodávané na rozměry potrubí:
DN 40 až DN 500
Tlakové zatížení:
PN 16 až PN 40