Způsoby použití RVB 2010-F1

Způsoby použití RVB 2010-F1

List katalogu: 2.1-1.2

Způsoby použití RVB 2010-F1

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ UMÍSTĚNÍ UZAVÍRACÍCH TĚLES DO POTRUBÍ Z HLEDISKA PŮSOBENÍ TLAKU UZAVÍRANÉHO MÉDIA A ROZMÍSTĚNÍ BALONOVACÍCH TVAROVEK
PRO OCELOVÁ POTRUBÍ DN/ID 65-250 MM A POTRUBÍ Z PE dn/OD 75-315 MM

ocelová potrubí

PRO OCELOVÁ POTRUBÍ dn/id 300 mm

 

ocelová potrubí

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ ZPŮSOBU POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH BALONOVACÍCH SOUPRAV
JEDNOSTRANNÉ SOUPRAVY

a) Uzavření potrubí koncové větve (např. při zkrácení úseku potrubí)

uzavření úseků

b) Uzavření potrubí pro účely  oprav úseku, který vyžaduje zásobování plynem pro dobu opravy

uzavření úseků

DVOUSTRANNÉ SOUPRAVY

a) Uzavření potrubí z důvodu výměny části potrubí na úseku, který vyžaduje zásobování plynem

b) Uzavření potrubí z důvodu výměny části potrubí nebo vysazení odbočky u úseků zásobovaných z obou stran

uzavření úseků

TŘÍSTRANNÉ A VÍCESTRANNÉ SOUPRAVY

Uzavření úseků potrubí na členitém rozvodu plynu

uzavření úseků