Zařízení UDP-F1

Zařízení UDP-F1

List katalogu: 2.5

Zařízení UDP - F1 slouží k přechodnému uzavírání průtoku média v potrubí s vnitřním přetlakem uzavíracími balony.

Zařízení UDP - F1 slouží k přechodnému uzavírání průtoku média v potrubí s vnitřním přetlakem uzavíracími balony.

Balon vyrobený ze speciální antistatické pryže, pevně spojený s plastovou hadicí se zalisovanou bezpečnostní rychlospojkou, umístěný v zaváděcí komoře s odvzdušňovacím ventilkem, je zaváděn do potrubí přes uzavírací armaturu. Uzavření potrubí je provedeno před uzavíracím prvkem naplněním balonu vzduchem nebo inertním plynem.

Zařízení UDP - F1 jsou konstrukčně navržena a vyráběna jako stavebnicová zařízení umožňující vysokou míru variability. Standardně jsou dodávána v dále popsaných soupravách nebo v soupravách individuálně sestavených dle požadavku zákazníka. Rozsah použití jednotlivých souprav lze rozšířit doplňkovým vybavením (viz. list 2.3-2)

Zařízení splňují požadavky ČSN EN 1775:2008 čl.8.2.3. neboť jsou koncipována tak, aby veškeré práce bylo možno provádět bez úniku média.

Průměr uzavíraného potrubí:
Potrubí z oceli DN/ID 20 - 80mm (¾" až 3")
Potrubí z PE dn/OD 25-90mm

Média:
zemní plyn, voda, neagresivní plyny a kapaliny, ostatní média po konzultaci s výrobcem

Tlakové zatížení:
Max. přetlak v uzavíraném potrubí 0,6 bar
Max. plnící přetlak v balonu 2,0 bar

Pracovní teplota:
-10/+70°C