Speciální balony

Speciální balony

List katalogu: 2.2-6

V případě potřeby dočasného uzavření potrubí velkých průměrů, potrubí ze speciálních materiálů, nebo se specifickými vlastnostmi dopravovaných médií apod., kdy nelze použít standardně vyráběné balony, je nutno použít balony speciální.

Jejich konstrukce je značně specifická, neboť zpravidla bývá důsledně podřízena účelu jejich použití. Specifické jsou rovněž materiály, ze kterých jsou tyto balony vyrobeny. Proto jsou zpravidla tyto balony vyráběny na zakázku.

Na obrázcích níže je uvedeno několik příkladů speciálních balonů. V případě, že budete mít zájem o výrobu speciálních balonů, kontaktujte prosím naše obchodní zástupce, případně kancelář společnosti.