Zařízení D-F1

Zařízení D-F1

List katalogu: 2.4

Zařízení D - F1 slouží k přechodnému uzavírání potrubí s vnitřním přetlakem plynných médií před čistícími T - kusy zabudovanými do potrubních rozvodů.

Zařízení D - F1 slouží k přechodnému uzavírání potrubí s vnitřním přetlakem plynných médií před čistícími T - kusy zabudovanými do potrubních rozvodů.
Rozpěrný pryžový prvek ze speciální antistatické pryže umístěný v zaváděcí komoře s odvzdušňovacím ventilkem je zaváděn do části potrubí před čistícím T - kusem po demontáži zátky přes planžetový uzávěr pomocí zaváděcí tyče.
Uzavření potrubí je provedeno rozepřením pryžového prvku v potrubí otáčením ovládací maticí umístěnou v ovládací části zaváděcí tyče. 
Zařízení jsou koncipována tak, aby veškeré práce včetně zpětného uzavření T - kusu zátkou bylo možno provést bez úniku média
Zařízení D - F1 jsou konstrukčně navržena a vyráběna jako stavebnicová zařízení umožňující vysokou míru variability. Jsou kompatibilní s některými prvky zařízení RUP - F2, případně UDP-F1 (za určitých podmínek). Zařízení jsou standardně dodávána v dále popsaných soupravách nebo v soupravách individuálně sestavených dle požadavku zákazníka.
Zařízení splňují požadavky ČSN EN 1775:2008 čl.8.2.3. neboť jsou koncipována tak, aby veškeré práce bylo možno provádět bez úniku média.

Průměr uzavíraného potrubí:
Potrubí z oceli DN/ID 32 - 50 mm (5/4" až 2")
Média:
zemní plyn, neagresivní plyny, ostatní média po konzultaci s výrobcem
Maximální přetlak uzavíraného potrubí:
0,03 bar
Pracovní teplota:
-10/+50°C