Termické protipožární armatury

Termické protipožární armatury

List katalogu: 6.2-1
Termické protipožární armatury slouží k ochraně prostorů. Jejich účelem je automatické uzavření potrubí při vzniku požáru a zabránění vzniku výbušné směsi únikem plynu z žárem poškozeného plynovodu nebo plynového spotřebiče.

Protipožární armatura sestává zpravidla z ocelového tělesa opatřeného připojovacími prvky a vnitřního ventilu, který je umístěn na tlačné pružině v termickém pouzdře a zajištěn tavnou pojistkou. Automatického uzavření armatury je dosaženo při zvýšené teplotě okolí nebo média nad přípustnou mez, kdy dojde k roztavení termické pojistky-pájky a uvolněná pružina natlačí ventil do ventilového sedla tělesa armatury a těsně uzavře průchod média. Popis jednotlivých typů a provedení je uveden v následujícím textu tohoto katalogu.

Pracovní médium: Všechny typy plynů dle EN 437 a DVGW-AB G 260/1
Rozsah pracovních teplot média/okolí: -10ºC do +80ºC/-20ºC do +80ºC
Uzavírací teplota: 100ºC ±5ºC
Uzavírací čas: cca 45 sec
Tepelná odolnost: 925ºC
Doba těsnosti po uzavření: min. 60 min
Označení směru průtoku plynu: šipkou na tělese armatury