Přehled typů

Přehled typů

List katalogu: 5.5-1
Typ Charakteristika Popis
SMU Symetrické, dva těsnící kroužky Oboustranně pro přesunutí, pro stejné připojovací rozměry trubek
SMU-R Jednostranně redukované, dva těsnící kroužky Oboustranně pro přesunutí, jednostranně redukované (různé připojovací rozměry trubek)
SMU-1 Poloviční přesuvka, jeden těsnící kroužek Jednostranně pro přesunutí, jednostranně pro přivaření koutovým svarem
SMU-S Poloviční přesuvka, jeden těsnící kroužek Jednostranně pro přesunutí, jednostranně pro přivaření "V" svarem
SMU-K Poloviční přesuvka, jeden těsnící kroužek Jednostranně pro přesunutí, jednostranně s navařeným klenutým dnem
SMU-F Poloviční přesuvka, jeden těsnící kroužek Jednostranně pro přesunutí, jednostranně připojovací příruba

OPRAVA

příklady

SPOJENÍ A REDUKOVÁNÍ

příklady

VLOŽENÍ T-KUSU

příklady

ODSTAVENÍ - UZAVŘENÍ

příklady