RVT pro NTL plynovody a kanalizace

RVT pro NTL plynovody a kanalizace

List katalogu: 2.2-5.1
PRO NTL plynovody
Č. pozice Název A [mm] B [mm] L [mm] L1 [mm] Katalogové číslo
             
1. RVT 32-80 NTLF - - 1000 150 221-5202-010
2. RVT 65-150 NTLF - - 1000 180 221-5202-020
3. RVT 140-250 NTLF - - 1000 340 221-5202-030
4. RVT 65-150 NTL 340 220 - - 221-5201-020
5. RVT 140-250 NTL 340 390 - - 221-5201-030


PRO KANALIZACE
Č. pozice Název A [mm] B [mm] L [mm] L1 [mm] Katalogové číslo
             
1. RVT 32-80 KF - - 1000 150 221-5204-010
2. RVT 80-150 KF - - 1000 180 221-5204-020
3. RVT 140-250 KF - - 1000 340 221-5204-030
4. RVT 65-150 K 340 220 - - 221-5203-020
5. RVT 140-250 K 340 390 - - 221-5203-030

 

A,B,L1 - rozměry viz. obrázek (orientačně, rozměr "B" měřeno při atmosférickém tlaku v balonu)

L- délka zaváděcí trubice (od zalisování balonu k armaturní sestavě)

Poznámka:

- Plnící tlak balonu je uveden na identifikačním štítku.

- Balony pro kanalizaci jsou vybaveny zaváděcí trubicí z PE a nejsou osazeny těsnícími kužely.