Mechanické uzávěry

Mechanické uzávěry

List katalogu: 2.6

Mechanické uzávěry jsou zařízení sloužící k přechodnému uzavírání potrubí. Do potrubí jsou vkládány po přerušení potrubí jako bezpečnostní prvek, nebo pro uzavření úseku potrubí na kterém je prováděna tlaková zkouška.

Mechanické uzávěry jsou zařízení sloužící k přechodnému uzavírání potrubí. Do potrubí jsou vkládány po přerušení potrubí jako bezpečnostní prvek, nebo pro uzavření úseku potrubí na kterém je
prováděna tlaková zkouška.
Mechanický uzávěr je opatřen pryžovou částí, která se po vložení uzávěru do potrubí mechanicky stlačí, čímž dojde k přitlačení pryže na vnitřní stěnu potrubí a jeho uzavření.
Konstrukčně mohou být dle tvaru pryžové části mechanické uzávěry soudkové nebo deskové. Obě varianty mohou být opatřeny průchodem pro tlakové odlehčení uzavřeného úseku potrubí. Ukončení průchodu může být libovolně modifikováno dle požadavku zákazníka (viz. list 2.6-3 tohoto katalogu).
Průchod u dále uvedených mechanických uzávěrů je zakončen samouzavírací rychlospojkou nebo kulovým uzávěrem a rychlospojkou pro napojení odvětrávací hadice. Tuto část lze libovolně modifikovat dle
požadavku zákazníka.
Mechanické uzávěry jsou dodávány jednotlivě nebo v dále popsaných soupravách, případně v soupravách individuálně sestavených dle požadavku zákazníka.

Průměr uzavíraného potrubí:
15 – 1000 mm (i více)

Média:
zemní plyn, voda, neagresivní plyny a kapaliny, ostatní média po konzultaci s výrobcem

Maximální tlak v uzavíraném potrubí:
do 6 bar *

Pracovní teplota:
-20/+70°C

* Maximální tlak dle typu a provedení uzávěru