Rozsah použití souprav

Rozsah použití souprav

List katalogu: 2.5-1.1

Rozsah použití souprav se základním vybyvením

Celková délka potřebná pro namontování a manipulaci se zařízením (měřeno v ose zaváděcí komory):
300 mm

Maximální vysunutí balonu (měřeno od hrany zaváděcí komory):
800 mm 

Maximální šířka (měřeno od osy zaváděcí komory):
50 mm

Hmotnost sestavené soupravy / hmotnost vč.přepravního boxu:
1,8 – 3,0 kg / 6 - 8 kg
(dle vybavení soupravy)

PŘEHLED ROZSAHU POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH SOUPRAV SE ZÁKLADNÍM VYBAVENÍM:
Souprava Vnitřní průměr
uzavíraného potrubí
Rozměr připojovacích závitů Počet a typ pryžových
uzavíracích balonů v soupravě
Katalogové číslo
         
UDP-F1/1 20 až 32 mm G 3/4" až G 5/4" 2x UDP-F1/M 251-1100-001
UDP-F1/2 32 až 65 mm G 5/4" až G 21/2" 2x UDP-F1/V 251-1100-002
UDP-F1/3 32 až 80 mm G 5/4" až G 3" 2x UDP-F1/VV 251-1100-003
UDP-F1/4 20 až 65 mm

G 3/4" až G 21/2"

1x UDP-F1/M + 1x UDP-F1/V 251-1100-004
UDP-F1/5 20 až 80 mm G 3/4" až G 3" 1x UDP-F1/M + 1x UDP-F1/VV 251-1100-005
UDP-F1/6 32 až 80 mm G 5/4" až G 3" 1x UDP-F1/V + 1x UDP-F1/VV 251-1100-006
UDP-F1/7 20 až 80 mm G 3/4" až G 3" 1x UDP-F1/M + 1x UDP-F1/V + 1x UDP-F1/VV 251-1100-007