Záplaty FZVH

Záplaty FZVH

List katalogu: 5.2-2.2
Záplata pro opravu potrubí typ FZVH (dále jen záplata) slouží k opravám místně poškozených ocelových potrubních systémů (např. korozí nebo mechanicky) bez úniku nebo s únikem média, s nejvyšším provozním tlakem 40 bar.

Na vnější straně záplaty je připevněn odlehčovací ventil, který slouží tlakovému odlehčení těsnění při montáži záplaty. Pro manipulaci se zátkou a k bezpečnému odvedení unikajícího média mimo montážní prostor je třeba použít montážní soupravu FZ-V (viz. list 5.2-4.1). Horní hrana hrdla a zátka odlehčovacího ventilu jsou upraveny pro provedení pojistného těsnícího svaru po dokončení opravy.

záplaty

Tabulka standardních rozměrů je uvedena na následující straně.
Jiné rozměry na dotaz
Dovolený přetlak média v poškozeném potrubí při montáži záplaty:
dle pracovního postupu schváleného provozovatelem
Dovolený únik média z poškozeného potrubí při montáži záplaty:
max. 150 m3/hod.

Ostatní technické parametry viz. list 5.2

  Název - rozměr D
[mm]
L
[mm]
Šířka záplaty Stěna záplaty Vnitřní strana Katalogové číslo
A
[mm]
O S
[mm]
úkos 45°
/X [mm]
K
[mm]
Y
[mm]
Záplata FZVH DN50 x 150 60,3 150 100 1/2 5,0 1,6 15 5 520-2215-060
Záplata FZVH DN65 x 150 76,1 150 130 1/2 520-2215-076
Záplata FZVH DN80 x 150 88,9 150 100 1/3 6,3 1,6 520-2215-088
Záplata FZVH DN80 x 300 300 150 1/2 520-2230-088
Záplata FZVH DN80 x 500 500 150 520-2250-088
Záplata FZVH DN100 x 150 108 150 115 1/3 7,1 1,7 20 10 520-2215-108
Záplata FZVH DN100 x 300 300 180 1/2 520-2230-108
Záplata FZVH DN100 x 500 500 180 520-2250-108
Záplata FZVH DN125 x 150 133 150 145 1/3 6,3 1,6 520-2215-133
Záplata FZVH DN125 x 300 300 145 520-2230-133
Záplata FZVH DN125 x 500 500 145 520-2250-133
Záplata FZVH DN150 x 150 159 150 125 1/4 7,1 1,7 520-2215-159
Záplata FZVH DN150 x 300 300 170 1/3 520-2230-159
Záplata FZVH DN150 x 500 500 170 520-2250-159
Záplata FZVH DN200 x 150 219,1 170 170 1/4 30 520-2215-219
Záplata FZVH DN200 x 300 300 230 1/3 520-2230-219
Záplata FZVH DN200 x 500 500 230 520-2250-219
Záplata FZVH DN250 x 150 273 175 175 1/5 10,0 2,5 520-2215-273
Záplata FZVH DN250 x 300 300 220 1/4 520-2230-273
Záplata FZVH DN250 x 500 500 295 1/3 520-2250-273
Záplata FZVH DN300 x 150 323,9 170 170 1/6 40 520-2215-323
Záplata FZVH DN300 x 300 300 205 1/5 520-2230-323
Záplata FZVH DN300 x 500 500 350 1/3 520-2250-323
Záplata FZVH DN350 x 200 355,6 200 190 1/6 520-2215-355
Záplata FZVH DN350 x 300 300 290 1/4 520-2230-355
Záplata FZVH DN350 x 500 500 380 1/3 520-2250-355
Záplata FZVH DN400 x 200 406,4 210 210 1/6 520-2220-406
Záplata FZVH DN400 x 300 300 325 1/4 520-2230-406
Záplata FZVH DN400 x 500 500 435 1/3 520-2250-406
Záplata FZVH DN500 x 200 508 200 200 1/8 520-2220-508
Záplata FZVH DN500 x 300 320 320 1/5 520-2230-508
Záplata FZVH DN500 x 500 500 545 1/3 520-2250-508


Z=51mm u všech rozměrů záplat (výška odlehčovacího ventilu)
B=24mm u všech rozměrů záplat (průměr odlehčovacího otvoru)
L, A, S, X, K, Y, Z, B - rozměry viz.náčrtek
D - vnější průměr opravovaného potrubí
O - část obvodu opravovaného potrubí překrytá záplatou