Zařízení UPU

Zařízení UPU

List katalogu: 3.2

Universální přítlačný upínák UPU je zařízení sloužící zejména u ocelových potrubí

Universální přítlačný upínák UPU je zařízení sloužící zejména u ocelových potrubí k:
- správné a bezpečné montáži opravárenských záplat
- manipulaci s přesuvnými objímkami SMU nebo jinými trubními díly
- elektrickému propojení úseků potrubí, na kterých jsou prováděny dělící nebo propojovací práce
- vodivému propojení svařovacího agregátu s potrubím

Závitové vřeteno s maticí, které je dle provedení zakončeno otočně upevněným přítlačným úhelníkem, nebo ramenem páky. Matice je u provedení s přítlačným úhelníkem opatřena háky pro zaklesnutí článkového řetězu, u provedení s rameny je matice vložena do ramene přítlaku. Obě ramena jsou opatřena čepy pro uchycení článkového řetězu.

Otáčením závitového vřetena dochází k pohybu matice po vřetenu, napínání zaklesnutého (uchyceného) článkového řetězu opásaného kolem potrubí a následnému velmi pevnému uchycení na potrubí.
Zařízení UPU jsou standardně dodávána v dále popsaných soupravách nebo individuálně dle požadavku zákazníka.

Vnější průměr opásávaných potrubí:
60-600 mm (dle typu a provedení)